Press release (in Swedish): VNV Global investerar i Stardots!

June 14th, 2021

Stardots genomför nyemission med VNV Global som ledande investerare

Uppsalaföretaget Stardots AB (”Stardots”) utvecklar en revolutionerande digital hälsoplattform för behandling av neurologiska sjukdomar med initialt fokus på Parkinsons sjukdom. Bolaget har nyligen tagit in expansionskapital med VNV Global AB (”VNV”) som ledande investerare med 10 MSEK. VNV är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential, med fokus på bolag med globala nätverkseffekter. Bland övriga investerare i Stardots återfinns bland annat Uppsala universitet Invest AB och Stockholms universitet Holding AB.

Stardots molnbaserade hälsoplattform kommer att erbjuda en unik möjlighet att objektivt kvantifiera symtom samt erbjuda optimerad individanpassad behandling av Parkinsons sjukdom. Detta sker genom avancerad matematisk modellering av bland annat sensordata och AI.

Stardots plattform för behandling av Parkinsons sjukdom förväntas leda till kraftigt minskade samhällskostnader samt betydligt förbättrad livskvalitet för de över 10 miljoner människor runt om i världen som lider av sjukdomen. Plattformen kommer även att tillhandahålla en värdefull databas som erbjuder insikter i sjukdomen och möjligheter för vårdgivare och life science företag att utveckla nya behandlingar. Utöver behandling av Parkinsons sjukdom finns starka indikationer på att samma grundläggande teknik kan användas för behandling av Alzheimers, ALS, MS och andra neurologiska sjukdomar.

Tekniken och höjden av vetenskaplig innovation bygger delvis på många års forskning & utveckling och avancerad “deep-tech” från världsledande forskare vid Uppsala universitet samt kliniska prövningar vid universitetssjukhuset i Uppsala. Produktutvecklingen är starkt marknadsdriven där idén och drivkraften kommer från neurologer som behöver mer objektiv information för att kunna göra bättre bedömningar och ge optimerad och skräddarsydd vård. Intresset från marknaden är redan stort och Stardots har lyckats attrahera flera europeiska kliniker för den första fasen av kommande kliniska prövningar. Bolaget har även inlett samarbeten med välrenommerade bolag som svenska Tobii och amerikanska MathWorks.

Stardots plattform gör att kvalificerad vård kan tillhandahållas även på distans och symtom kan övervakas för att få en förståelse för sjukdomens utveckling. Utöver att kvantifiera symtom och klassificera typ av Parkinsons, kommer den erbjuda optimerade individuella behandlingsprogram med syfte att signifikant öka livskvalitén. Vården kommer också att vara mer objektiv och jämlik, eftersom den inte beror på geografisk region, sjukhus eller tillgång till neurologer.

VD och grundare av Stardots är Daniel Petrini, som har en doktorsexamen i beräkningskemi från Uppsala universitet och har stor erfarenhet från mjukvaruutveckling och dataanalys. Styrelseordförande är Hanno Lindroth, som är en erfaren entreprenör med mer än 40 års erfarenhet inom life science-området.

Det är oerhört tillfredställande att nu få möjlighet att kunna ta denna revolutionerande hälsoplattform till marknaden. Vi vill skapa en unik och patientfokuserad syn på vården av Parkinsons sjukdom, och plattformen kommer att erbjuda nya möjligheter för patient och vårdgivare att optimera behandlingen. Det som i slutändan verkligen räknas är betydande förbättringar av livskvaliteten för patienten. ” – Daniel Petrini, VD Stardots

“Digital hälsa och precisionsmedicin är kommande tekniker som vi på VNV finner mycket intressanta. Stardots besitter en unik kompentens och har kommit långt i arbetet med att ta fram en unik digital hälsoplattform som har möjlighet att optimera behandlingen av neurologiska sjukdomar, med kraftigt ökad livskvalitet och minskade samhällskostnader som följd.” – Per Brilioth, VD VNV Global

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Petrini, VD Stardots AB, +46 (0)70 782 70 01, daniel.petrini@stardots.se

Per Brilioth, VD VNV Global, +46 (0)70 892 29 85, per@vnv.vc